Home

Kampreglementet

 1. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 02.04.2020 Kap. 1. Virkeområde. § 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser
 2. Endring Kampreglementet. Klubbene inviteres til å sende inn forslag til endringer i Kampreglementet. Frist for innsending: 1. september 2019
 3. (jf. kampreglementet § 6 punkt 10) Hvis en klubb ikke stiller med et tilstrekkelig antall dommere sett i forhold til kampreglementets bestemmelser, skal en avgift på inntil kr. 5.000 pr. dommer innbetales til den kretsen som klubben hører hjemme i. 6. Dommere som ikke stiller i godkjente dommerdrakter: (jf. kampreglementet § 6. punkt 11

(jf. kampreglementet § 6. punkt 12) Arrangørklubben ilegges en bot på kr 250 pr. kamp. Ved gjentatte brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang. 8. Dommer som ikke møter: (jf. kampreglementet § 8. punkt 1) Når en dommer uteblir fra oppsatt kamp uten gyldig grunn, bøtelegges dommerens klubb med kr. 500,- Kampreglementet for innebandy er nå oppdatert etter endringene gjort på seksjonsårsmøtet 10. juni 2018

Endring Kampreglementet - Norges Fotballforbun

Innebandy.no - Offisiell side for innebandyseksjonen i ..

Dette kampreglementet er skrevet for arrangering av cuper i el-innebandy. § 2. En kamps begynnelse Punkt 1. Lagenes oppmøte Lagene bør være til stede i spillehallen senest 30 minutter før kampstart. Kampkortet skal være ferdig utfyl I kampreglementet §2-5 pkt. 6 står det følgende: Dommere under 18 år skal i alle serier fra og med årsklassen U15 og nedover bære armbind for å vise at de er mindreårige. Klubbene er selv ansvarlige for å oppsøke dommerne under 18 år og dele ut armbindene i forkant av alle kamper Endringer i Kampreglementet 2013 § 1 - 5 FAIR PLAY 1. En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat og ansatte skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd) 2. Ingen av aktørene nevnt i (1) kan, direkte eller indirekte ALLEMED-stafetten er som en stafett. De som tar utfordringen må gjennomføre en ALLEMED-dugnad i sitt organisasjonsledd innen én måned og deretter utfordre nye organisasjonsledd etter gjennomføringen (f.eks. et særforbund, en idrettskrets, en særkrets, region, idrettsråd eller et idrettslag) Kampreglementet PWCup 1. Spilletiden er 1x22 min for klassene 12-15 år (ingen pause) og 1x30 min 16-18 år (ingen pause). Det er kun tillatt med en timeout i klassene J/G 16-18 år. Ingen timeout 12-15 år! Alle lag kan få kamp fredag kveld. Lag som ønsker kamp fredag kveld, gir beskjed om dette ved påmelding

Håndballen har den siste tiden vært preget av protester. - Hold kjeft og les heller lov— og kampreglementet, anbefaler Terje Anthonsen Etter innspill fra Gneist, har styret endret kampreglementet. Tom Erik Lindhjem forklarer mer. 13.11.18 Hans Petter S. Andersen. Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter mellom klubb og spiller og mellom klubber

Deres begrunnelse for at kampreglementet ikke blir endret er todelt. For det første ble årsmøtet i bandyseksjonen avlyst på grunn av koronasituasjonen. For det andre ble det bestemt på forrige årsmøte at forbundsstyret selv kun kan gjøre endringer som er «nødvendige» utenfor årsmøtet Nedenfor følger en oversikt over kampreglementet for Lyngdal Cup. 1. Lagene må være klare til kamp 10 minutter før d en oppsatt e tid en. 2. Lag som ikke møter til kamp taper kampen 0-3. 3. Laget som er oppført først i programmet starter med ballen i 1. omgang. På bane A-D skal dette laget stille opp med ryggen mot klubbhuset Informasjon om KAMPREGLEMENTET i scrabble, kryssord og andre ordspill. Anagram av KAMPREGLEMENTET i Scrabble. Leter du etter ord du kan lage av KAMPREGLEMENTET? Det er 0 eksakte anagrammer av KAMPREGLEMENTET og 300 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene KAMPREGLEMENTET Kampreglementet og spillereglementet for innebandy gjeldende for sesongen 13/14 er nå oppdatert etter endringene gjort på seksjonsårsmøtet... kampreglementet, kan kampen ikke spilles og den arrangerende klubben taper kampen(e) på walk-over. Hvis arrangøren ikke spiller kampen hvor oppmerkingen mangler, kan arrangøren pålegges en bot på kr 2000 per kamp. § 3-5 Avlysnings og endring av tidspunkt eller sted for kamp 1

Sanksjonsreglementet regulerer sanksjoner ved brudd på Kampreglementet. Spilleregler «IFAF Football Rules and Interpretations» er spillerreglene som brukes til alle serier i Norge. I tillegg så er det unntak fra og tillegg til IFAFs regler for NAF. Enkelte serier kan ha særlige regeltilpasninger. Dette vil publiseres som egne dokument Kampreglementet PWCupen. 1. Spilletiden er 1x25 min for klassene 12-15 år (ingen pause) og 1x30 min 16-18 år (ingen pause). Det er tillatt med bare én lagstimeout til hvert lag i hver kamp. Alle lag kan få kamp fredag kveld. Lag som ønsker kamp fredag kveld, gir beskjed om dette ved påmelding. Gi beskjed hvis man ikke kan spille fredag. 2 ventet ser ut til å ha 2 stavelser. 2 stavelser. hentet plentet prente Kampreglementet gjelder «alle kamper og konkurranser som organiseres av NFF», og regelverket må derfor tolkes på samme måte uansett hvilke kamper som vurderes. Turneringsreglementet skal ev. hensynta ulike krav ved de forskjellige «turneringene», jf. mer om dette under punkt 3.2 nedenfor Styret i Norges Fotballforbund endrer kampreglementet slik at døren lukkes for at andrelagene kan rykke opp til nivå tre i norsk fotball i inneværende sesong

Kampreglement innebandy - bandyforbundet

Kampreglementet oppdatert - bandyforbundet

det aktuelle kampreglementet. Dette ansvaret tilligger hoveddommer. § 6 MEDISINSKE KARANTENEBESTEMMELSER OG SKADEREGISTRERING Medisinske karantenebestemmelser Alle utøvere som blir slått ut til hodet under kamp eller på trening, eller hvor kamplederen eller legen har stoppet kampen pga. av støt mot hodet, skal automatisk ha karantene Forsvaret i USA vurderer ny granskning etter Apache-video Militæradvokater vurderer videobildene på nytt opp mot kampreglementet som gjaldt i 2007 Knockout forskriftens vilkår skal oppfylles i.f.t. krav om lege pr. kampområde, opplæring i kampreglementet, m.m. 5.3 Doping Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s til enhver tid gjeldende bestemmelser om doping skal følges (se NIFs lov kapittel 11 og 12!) Det er ikke til å komme bort fra at fotball er en kontaktsport der det tillates en anseelig mengde fysisk kontakt uten at dette medfører brudd på kampreglementet. Dette er typisk tette dueller i kamp om ballen der styrke og balanse er avgjørende for hvem som går seirende ut

Kampreglementet: § 1.2, §1.3 og §1.7 § 4 - Klasser og regler for kontakt Se avsnitt nedenfor i dette høringsbrevet for utfyllende bemerkninger om organisering av konkurranse for utøvere som er nybegynnere eller er middels erfarne. § 4.4 er ikke en del av høringen da dette punktet er regulert av Norsk Lov. § 13.2 - Poengtildelin Etter Kampreglementet § 12 (4) anerkjennes rettskraftige avgjørelser avsagt av internasjonale forbund, nasjonale antidopingorganisasjoner og CAS som er i samsvar med reglene i WADC. Som nevnt kan vi vanskelig se at søker selv har et regelverk som er i samsvar med WADC

Kampreglement handball

Lagene rangeres etter seiersprosent. Ved fortsatt likhet blant lag vil kampreglementet komme til anvendelse. Alternativ 3: - Ved et stort antall utsatt kamper pga. Koronasituasjonen: Dersom lag har spilt færre enn 50% av sine berammede kamper ved sesongslutt, vil rangering av lagene foregå på følgende måte 12: 1: STRAFFESPARK: Straffespark er et begrep innen idrettsgrenen fotball. I § 10 (regel 14) i kampreglementet er ordlyden: «Straffespark dømmes mot et lag som har begått en av de ti forseelsene som medfører direkte frispark til motstanderen når forseelsen er begått innenfor eget straffesparkfelt og ballen er i spill» Kretsen finner likevel ikke bruddet på kampreglementet av en så alvorlig art at man kan tilkjenne Sprint poengene eller kreve kampen spilt på nytt, står det i pressemeldingen. Tidligere torsdag lå avgjørelsen publisert på fotballskretsens sider, men dette ble fjernet da an.no meldte at klagen var avslått Basert på opplysninger, redegjørelser og fakta i saken, anser NFF at klubben ikke har stilt reglementert bane eller materiell til disposisjon, jfr. kampreglementet 12-6 1). Dette medfører at arrangørklubb taper kampen, og resultatet i kampen settes til 0-3. Klubbene har tre dager på å anke vedtaket

Styret i Norges Fotballforbund endrer kampreglementet slik at døren lukkes for at andrelagene kan rykke opp til nivå tre i norsk fotball denne sesongen. Publisert: Publisert: 17. juli. Reservelagene til Brann og Viking befinner seg i 3.-divisjon. De får ikke muligheten til å rykke opp i år Styret i Norges Fotballforbund endrer kampreglementet slik at døren lukkes for at andrelagene kan rykke opp til nivå tre i norsk fotball denne sesongen. NFF: Andrelagene får ikke rykke opp til 2. divisjon · 123nyheter.n NFF konkluderer med følgende i sitt vedtak: Basert på opplysninger, redegjørelser og fakta i saken, anser NFF at klubben ikke har stilt reglementert bane eller materiell til disposisjon, jfr. kampreglementet 12-6 1

EasyBasker retningslinjer og spilleregler, samt kampreglementet i den aktuelle region . Title: TITTEL Author: Riis, Ragnhild Created Date: 10/8/2020 9:39:48 AM. - at det legges inn et krav om dokumentert opplæring i kampreglementet, kampteknikker og tillatte treffpunkt for kamplege i «Taekwondo WTF kampreglement» § 9, i tråd med ordlyden i forskriftens § 4. Godkjenningen gjelder inntil videre jf. forskriftens § 14 (1) annet pkt. Godkjenninge VIF kan miste poeng. Bryne har sendt brev til NFF der klubben ber om å få undersøkt om Vålerenga brøt kampreglementet da lagene møttes på Ullevaal stadion sist søndag

Styret i Norges Fotballforbund endrer kampreglementet slik at døren lukkes for at andrelagene kan rykke opp til nivå tre i norsk fotball denne sesongen. Reservelagene til Brann og Viking befinner seg i 3.-divisjon. De får ikke muligheten til å rykke opp i år. Foto: Marit Hommeda Vi forventer at lagene studere kampreglementet nøye slik at vi slipper diskusjoner i etterkant. Det er veldig kjedelig hvis vi må utelukke lag på grunn av brudd i reglement. Vi gjør spesielt oppmerksom på regelen om at det ikke er lov å bruke aktive spillere under 30 år som har deltatt i organisert spill i løpet av de siste 6 månedene Ved ankomst. Alle lag må sjekke inn laget sitt på Thor Heyerdahl VGS fredag ettermiddag/ kveld mellom kl. 16:30-22:00, eller lørdag mellom kl. 08:00-09:00 Styret i Norges Fotballforbund endrer kampreglementet slik at døren lukkes for at andrelagene kan rykke opp til nivå tre i norsk fotball i inneværende sesong. Fotballpresident Terje Svendsen og NFF endrer opprykksmulighetene til 2. divisjon Styret i Norges Fotballforbund endrer kampreglementet slik at døren lukkes for at andrelagene kan rykke opp til nivå tre i norsk fotball denne sesongen

«Basert på opplysninger, redegjørelser og fakta i saken, anser NFF at klubben ikke har stilt reglementert bane eller materiell til disposisjon, jf. kampreglementet 12-6 1 Punkt for punkt: Derfor mener NIF at Brækhus må få bokse-nei. Cecilia Brækhus (34) vil bokse på norsk jord. Men Norges Idrettsforbund mener antidopingreglene man legger opp til, er for dårlige Breddereglementet og kampreglementet for serien 2015 i Rogaland I seniorklassen spilles det 2x30 min i 7er (som vi har gjort i alle år Kampreglementet regulerer kun at klubber ikke skal pålegges å spille to kamper i løpet av 48 timer. Som fast prinsipp følger vi at alle klubbene skal ha minst to hviledager mellom kampene Forandringer av dette kampreglementet kan kun gjøres på ordinært kretsting med 2/3 flertall, og påfølgende godkjenning av NIHF..

Norges Fotballforbund - Breddereglement - Lovdat

-Kampreglementet må tydeliggjøre at utøvere som deltar i Kickboxing fullkontakt, Kickboxing lowkick og Kickboxing K1 hvor det tillates knockout ikke skal være under 18 år eller over 40 år, og at godkjenningsnemnda kan på grunnlag av søknad gi individuell dispensasjon for utøvere over 40 år I Kampreglementet § 14 -10 står det: Deltar en spiller i kamp uten å være berettiget til det, og protest innleveres, skal kampen - med mindre særlige forhold tilsier noe annet - regnes som tapt for den som benyttet vedkommende - Kampreglementet gir ikke grunnlag for å utsette grunnet skader. Det gjelder kun sykdom og akutte hendelser, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges. norgesmesterskaamper etter Kampreglementet kapittel 7, 8 og 9. (4) Med privatkamp menes kamp utenfor konkurranse og uten godkjenning av krets eller forbundsstyret. (5) Med turnering menes konkurranser arrangert av medlemsklubb for tre eller flere lag og som inneholder seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler, jfr. kapittel 6

- Lær dere reglene!

Kampreglementet sier: Blir en kamp avbrutt, avlyst eller p.g.a. force majeure ikke satt i gang, skal ny kamp - hvis sådan blir berammet - spilles på samme bane med samme arrangør. Forbundsstyret kan treffe annen bestemmelse. Har nøytral arrangør skylden for at kampen ikke ble spilt, kan kampen legges et annet sted Her kan du se kampreglementet. Parkeringen på stadion vil være åpen denne dagen, men husk at det er begrenset med parkering. Bommen går automatisk opp ved innkjøring. Det vil være egne parkeringsvakter som vil dirigere trafikk og parkering Ved uavgjort også etter 5 minutter sudden death, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse best av 3 straffer, jr ellers kampreglementet § 6-3. Evt. etterbehandling av disiplinære saker Våre dommerkontakter har avtalt med rette vedkommende i Norges ishockeyforbund at de kan ringe ham for rask straffeutmåling i tilfelle av matchstraff

Dommere

Straffespark - Wikipedi

KIF Håndball har sammenhengende siden 1969 arrangert håndballturneringer under mange navn. Nå går vi tilbake til det gamle navnet QUART CUP. I følge siste oppdatering på dugnadsplanen er det 219 foreldre og seniorspillere i sving un.. Kampreglementet rev 020420: Rulleringsskjema: Spilleregler for ishockey: Søknad for omberamming: Dommertegn: Søknad disp fra aldersbestemmelsene: Reiseregning: Reglement og maler er hentet fra Hockey.no. NIHF på Facebook. Retningslinjer: Lov for Region Innlandet og Romerike vedtatt 140420 Dette blir nok ikke siste gang vi arrangerer natt-cup. Noen endringer og justeringer må nok til, bl. a. så må vi gå igjennom kampreglementet. Dømming i fotball er alltid en utfordring, og med mange ambisiøse og innsatsfylte ungdommer må vi ha klare og strenge regler. Ellers så kan kampene raskt utarte seg Kampreglementet regulerer kamper og konkurranser som organiseres av Norges Fotballforbund (NFF) eller klubber tilknyttet NFF. Norges Fotballforbund (NFF) vedtok en endring i Kampreglementet § 2-1 bokstav d i mars 2010. Bestemmelsen regulerer spilleberettigelse og bokstav d lyder slik: For å være spilleberettiget må en spiller:

Spilleregler - Norges Fotballforbun

Billetter kjøpes i Panthers-appen som du kan laste ned i Google Play og AppStore. Grunnet den pågående pandemien vil det nå kun være mulig med 200 tilskuere på kamp. Tilgjengelige billetter vil bli lagt ut for salg i Panthers-appen. Vi gjør oppmerksom på at det i kampreglementet fra Norges Ishockeyf.. KAMPREGLEMENT INNEBANDY §1. Alle innebandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med NBF's lov, spilleregler for innebandy og dette kampreglement d)at kampen ble spilt med en ikke-nøytral eller uautorisert dommer etter bestemmelsene i kampreglementet § 13-5 (4) og (5), og breddereglementet § 9-5 (4) og (5) e)andre vesentlige forhold som har ledet til at kampen ikke ble avviklet på sportslige vilkår. (2) Protester kan gjelde både forhold oppstått før og under kampen

Fair Pla

- Situasjonen i angjeldende sak fanges ikke opp av alternativene i kampreglementet, og den siste innbytteren til Sandnes Ulf var derfor spilleberettiget, slik uttrykket er definert i nevnte bestemmelse. Utvalget har derfor kommet til at Sandnes Ulf ikke har «benyttet spiller som ikke var spilleberettiget»,. Kampreglementet kapittel 7, 8 og 9. (4) Med privatkamp menes kamp utenfor konkurranse og uten godkjenning av krets eller forbundsstyret. (5) Med turnering menes konkurranser arrangert av medlemsklubb for tre eller flere lag og som inneholder seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler, jfr. kapittel 6. § 1-4 FAIR PLA Når lover og regler skal følges så må en jobbe utifra de reglene som er i kampreglementet i innebandy. Det er utifra disse reglene som avgjørelsene er tatt. §20 gjelder eliteserien og 1 divisjon. Les punktene nedover og en ser at mulighetene for tolkning er flere. NBF har gått for sine ihht til dette reglementet NorDan Cup følger kampreglementet til Rogaland fotballkrets for barnefotballen Spesifikke regler for 3er fotball kan leses nedenfor. Alle kampene i NorDan Cup varer i 2x14 minutter uten pause. Regler for 3er fotball: • - Det benyttes 3 spillere på hvert lag samtidig, og kampene spilles uten keeper

Endringer i Kampreglementet 2013 1 - 5 FAIR PLA

Wiki: Straffespark er et begrep innen idrettsgrenen fotball. I § 10 (regel 14) i kampreglementet er ordlyden: «Straffespark dømmes mot et lag som har begått en av de ti forseelsene som medfører direkte frispark til motstanderen når forseelsen er begått innenfor eget straffesparkfelt og ballen er i spill» 7.2.8 - ENDRING AV KAMPREGLEMENTET PTK.7 - Dommere Forslagstillers motivering: Denne endringen er kosmetisk, og handler om registrering av dommerkontakter som med det nye systemet skjer i SA/TA.

ALLEMED-stafett - idrettsforbunde

Vi mener dog 2. divisjon må legges inn under Kampreglementet og ikke - som i dag - sortere under Breddereglementet. Dette for å økte statusen for jentene som spiller i 2. divisjon samt å motvirke den betydelige hverdagsdiskrimineringen som spillerne i 2. divisjon kvinner nå utsettes for Se kampreglementet § 5-3 (3) 2) Antall scorede mål. Det lag som har scoret flest mål går foran. Se kampreglementet § 5-3 (4) 3) Resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Ved likhet teller scorede mål på bortebane dobbelt. Se kampreglementet § 5-3 (5) https. Bakgrunnen for endringen av kampreglementet er den pågående koronapandemien. LES OGSÅ: NFF ber om møte med helsemyndighetene om breddefotballen - Når trening og kamper kan starte på nivå fire for menn er ennå ikke avklart Liga i Counter-Strike: Global Offensive. Starter 25. August Gå til turneringsside Runde 2 i Telialigaen: Counter-Strike: GO - våren 2020: 4. divisjon avd.

Fotball, Sport | Sandnes Ulf idømmes 0-3-tap etterSandnes Ulf idømmes 0-3-tap etter utsettelse på grunn avFikk ikke flyttet skjebnekamp - itromsoSpilte på seg sjøl som toppscorer - Dagbladet

Kampreglementet finner du ved å logge deg på Forbundets hjemmeside. Her følger et lite utvalg av kjøreregler for våre hockeyrunder i U9 og U10. Kap. 5 «Seriekamper for aldersbestemte klasser.» § 5-5 kommer særlig til anvendelse, men allerede i kap 2, § 2-5 står å lese I kampreglementet til Norges Fotballforbund (NFF) står det imidlertid klart at; «Ingen av aktørene kan, direkte eller indirekte, delta i veddemål om resultatet i kamp en selv deltar i» Ull/Kisa, Sjetne og Vålerenga anket alle Forbundsstyrets beslutning under henvisning til at vedtaket som var fattet, var i strid med lov, kampreglementet, spilleregler eller andre bestemmelser. Ankeutvalget har behandlet saken og kom i dag med følgende, endelige, vedtak Unntak fra kampreglementet: Kampene i puljespillet avgjøres i to sett til 25. Kampene i «finalespillet» spilles i best av 3 sett til 15. Det kan bli endring i kampoppsett etter hvor mange lag som melder seg på, men målet er mest mulig spill for alle lag NHF Region Vest. Issuu company logo.

 • Automatisk vanning balkong.
 • Myositis ossificans physiotherapie.
 • Spark på engelsk.
 • Maastricht nederland.
 • Nina løseth ol.
 • Studivz login.
 • Sausalitos hannover lister meile.
 • Biggest cities by area.
 • Hay barstol kopi.
 • Trestjerner gulvmaling skygrå.
 • Hva er askeonsdag.
 • Blushing emoticon.
 • Notepad windows 10.
 • Retur elkjøp.
 • Webcam riesneralm.
 • Noe kom ut av skjeden.
 • Crispy chicken spice mix.
 • Enlite sensor.
 • Ravensburg umgebung karte.
 • Urlaub mit kindern am faaker see.
 • Marvel superheroes lego cheats.
 • Lady colin campbell.
 • Dav gletscherkurs.
 • Pytagoras oppgaver.
 • Rensa spotify android.
 • Storebrand mellomfinansiering.
 • Øyelapp pirat.
 • Fruktsyrebehandling pris.
 • Schongauer nachrichten redaktion.
 • المصارعة الحرة wwe بث مباشر.
 • Justere lukkertid iphone.
 • Rottweiler valp gis bort.
 • Hetebølge rhodos.
 • Attacken von lucario.
 • Ist whatsapp gefährlich.
 • Mspy whatsapp.
 • Hetebølge rhodos.
 • Gardiner som hindrer innsyn.
 • Hk mp5.
 • Stoltenberg thorvald.
 • Sandblåsing vann.