Home

Abort i norge statistikk

I FHI statistikkbank finner du nøkkeltall om folkehelse og helseregistre med statistikk om fødsel, død, abort, hjerte- og karsykdommer, smittsomme sykdommer, vaksinasjon, resept og legemidler I løpet av de 25 årene Norge har hatt selvbestemt abort, har rundt hvert femte svangerskap endt i en abort. Dette bildet har vært svært stabilt. Når vi ser på utviklingen i de ulike aldersgruppene, har det skjedd flere interessante endringer Informasjon om Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) som inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge Kvinner Så mange tar abort i Norge Og en tredjedel av disse gjør det flere ganger. ABORT: Omtrent 15.000 kvinner tar abort i Norge hvert år, og størst representert blant disse tallene er kvinner mellom 20-24 år. Foto: Eléonore H - Fotolia Vis me

FHI Statistikkbanke

Medikamentell abort hos avtalespesialist: Prøveprosjekt mars 2015-mars Statistikk. Abort - selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk. Kvalitetsindikator. Statistikk hos andre. Statistikk og rapporter om svangerskapsavbrudd (fhi.no) Informasjon til deg som vurderer abort (helsenorge.no) Kontakt oss. Helsedirektoratet. Det ble foretatt rundt 100 færre aborter i Norge i 2005 enn året før. Nedgangen var størst i Nordland, mens blant andre Oslo og Vest-Agder hadde en liten økning. Tallet på tenåringsaborter er fremdeles på et lavt nivå sammenlignet med 1980- og 1990-tallet Av alle utførte aborter i 2011 var 639 nemdbehandlede. Dette vil si at de ble utført etter uke 12, hvor grensen er satt for fri abort i Norge. Aborter utført etter uke 12 kalles for senaborter og må godkjennes av en nemd. For at aborten skal bli innvilget etter uke 12, må det være på bakgrunn av abortlovens paragraf 2 a, b, c eller d Abort ble tillatt i Norge i 1964. Gravide kvinner kunne da søke en nemnd om å få gjennomført abort. Lov om svangerskapsavbrott i visse høve ble vedtatt den 11. november 1960, men trådte ikke i verk før 1. februar 1964. Det ble i 1967 opplyst at omtrent 4700 kvinner på årlig basis søkte om abort

25 år med selvbestemt abort i Norge - SS

 1. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge. Kvinner som ikke er bosatt i Norge, men som er medlem av folketrygden eller er omfattet av gjensidighetsavtale med et annet land, kan få dekket utgiftene av folketrygden. Andre må betale for aborten selv. Sykehuset kan imidlertid ikke kreve forhåndsbetaling
 2. I Norge har kvinner rett til å bestemme selv om de vil ta abort. Dette gjelder til og med 12. svangerskapsuke
 3. I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset. For at medikamentell abort skal kunne skje hjemme må du være over 18 år og frisk
 4. dre og
 5. I fjor ble det utført 13 169 aborter i Norge. Det er godt over 800 færre enn året før. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet som ble publisert onsdag. Antall aborter i 2015 var 14 125. — Det er meget gode nyheter at antallet går betraktelig ned, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje, informasjonsansvarlig i Menneskeverd. Det er størst nedgang i abortraten blant tenåringer, men.
 6. Abortloven er loven hvor de viktigste reglene om svangerskapsavbrudd (provosert abort) står. Loven er et kompromiss mellom kvinners rett til selvbestemmelse og fosterets rettsvern.Abortloven bestemmer at gravide kvinner selv kan avgjøre om de skal ta abort, så lenge det kan skje før utgangen av 12. uke i svangerskapet, og så lenge det ikke er medisinske grunner som taler mot det.Loven har.

Abort. Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp. Kjønnsinkongruens. Nasjonal faglig retningslinje. Strategi og statistikk. Strategi for seksuell helse (2017-2022) (regjeringen.no) Statistikk for seksuelt overførbare sykdommer (fhi.no) Rapporter. Rett til rett kjønn. Rapport I 1964 fikk Norge en lov om svangerskapsavbrudd i visse tilfeller. Formålet var å innskrenke det høye antallet av ulovlige aborter. Abort ble da lovlig på medisinske, biologiske og humanitære kriterier Tall fra Abortregisteret viser at flertallet som søker, får innvilget abort etter uke 12: Andelen som får innvilget abort etter uke 12, har ligget nokså stabilt siden 2010. De tre siste årene har 90 prosent av dem som søkte om å få ta abort etter uke 12, fått søknaden innvilget

12 000 aborter. I 2017 ble det totalt utført 12 733 aborter i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet har abortraten gått ned for alle aldersgrupper - fra 11,0 per 1000. kvinne i 2016 til 10,6 i. Abort er avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert abort.Tre spontane aborter etter hverandre uten at det har vært fødsel av et barn innimellom kalles habituell abort.Provosert abort er en kunstig fremkalt abort der et svangerskap blir avbrutt i den hensikt å hindre fødsel av et barn. Provoserte aborter kan utføres medikamentelt eller kirurgisk smp-stories-top-widget «Annenhver kvinne i Oslo mellom 20-24 år tar abort, og vi har over 15.000 aborter hvert år her i landet» Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti, NTB, den 16. august 2013. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det var 15.216 aborter i Norge i fjor

Abortregisteret - FH

Se forskjellene i søkkvåte Norge. At kysten alltid har det verste regnet er en myte. Noen ganger er det faktisk tørre Oslo som er våtest i landet! Men ved hjelp av statistikk og kart vil yr.no vise at det norske regnet arter seg på ulike måter rundt i landet Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun Selv om vi ikke får tall på hvor mange som overlever illegal abort, er dette selvsagt en svært trist statistikk. Men like trist, for ikke å si tristere, er dette: ved alle aborter i hele verden, legale som illegale, er dødeligheten for fostrene 100 %, hele tiden. Kirkens Nødhjelp burde også kunne nevne dette når organisasjonen aksjonerer

Kvinner - Så mange tar abort i Norge - K

 1. Aborten starter ved at du får en tablett på gynekologisk poliklinikk som virker i to døgn. Etter to døgn skal du fullføre aborten. Du kan komme tilbake på sykehuset, eller velge å fullføre aborten hjemme dersom forholdene ligger til rette for det. Hvor du ønsker å fullføre aborten, må du bestemme i løpet av den første konsultasjonen på sykehuset
 2. Juridisk abort refererer til et forslag om å la et barns biologiske far si fra seg alle rettigheter, privilegier og ansvar inkludert økonomisk støtte i en periode før barnet blir født. Forslaget gir den biologiske faren muligheten til å avstå fra både rettigheter og plikter ved farskap på samme måte som kvinner kan gjennom abort eller adopsjon
 3. - Strenge lover mot abort fører ikke til færre aborter, bare farligere aborter, sier Gro Lindstad, daglig leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS). 25 millioner regnes som livsfarlige. Organisasjonen jobber for å styrke kvinners tilgang til trygge og lovlige aborter i sju land i Afrika, Latin-Amerika og Asia
 4. I Europa finns några av de hårdaste abortlagarna i världen. I Irland riskerar en aborterande kvinna 14 års fängelse och Malta förbjuder abort helt oavsett vad anledningen är
 5. Aborter per år i perioden 1990-1994. Aborter per år i perioden 2010-2014. Antall aborter per år for kvinner mellom 15 og 44. 1990-1994. Antall aborter per år for kvinner mellom 15 og 44. 2010.

I 1978 fikk Norge en abortlov som bestemte at opp til uke 12 i svangerskapet er det kvinnen selv som bestemmer om hun vil ha svangerskapsavbrudd. Nettside fra Helsebiblioteket.no Aktuelle søkeord: abort, svangerskapsavbrudd, provosert abort, abortstatistikk, statistikk Abortkampen er kampen for innføring og opprettholdelse av retten til selvbestemt provosert abort i Norge. Provosert abort vil si at svangerskapet avbrytes med medikamenter eller instrumenter. Dette kan være legal (lovlig) eller illegal (ulovlig) abort. Abortkampen handler om at provosert abort skal være lovlig og at avgjørelsen om utføringen av aborten skal tas av den gravide kvinnen selv Aborter for kvinner under 15 år inngår i teller, ikke i nevner. Det foreligger statistikk over antall begjæringer, antall innvilgede begjæringer og antall utførte svangerskapsavbrudd i Norge siden 1979 Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen. Sjekk status og utvikling i egen region

Statistikk og data fra Abortregisteret - FHI

Halvparten av alle aborter som utføres i verden er livsfarlige. Utrygg abort er en stor årsak til mødredødelighet og i 2008 estimerte WHO at 47.000 kvinner mistet livet på grunn av utrygg abort Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English. Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: +47 22 86 84 00. Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklæring Nyttige lenker. FN-filuren FNs offisielle hjemmesid Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt Registreringsstatistikken. Registreringsstatistikken viser de 20 mest solgte bilmerkene og bilmodellene hittil i år og i fjor. Du kan selv sette opp filter for det du er interessert i - om det er årets tall, fjorårstall, spesifikk måned eller om du ønsker å se personbiler, varebiler, lastebiler eller busser

Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge. Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft. Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft Hiv i Norge Folkehelseinstituttet overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. De presenterer hvert år en rapport om hiv-situasjonen i Norge, blant annet kan du se en oversikt over antall hivtilfeller i Norge.Pr Norge har hatt selvbestemt abort i løpet av svangerskapets første 12 uker siden 1979. Detaljert statistikk om abortforekomst i Norge registreres i abortregisteret, underlagt Folkehelseinstituttet. De fleste av abortene i Norge utføres tidlig i svangerskapet. I 2014 ble nesten 80 prosent av abortene utført før 9. uke DSB fører statistikk over branner, ulykker og andre uønskede hendelser på samfunnssikkerhetsområdet. Vi har også noe statistikk om tilstanden på samfunnssikkerhetsarbeidet til våre målgrupper Når disse går ned, går både abort- og fødselstallene ned, sier overlege Mette Løkeland ved Folkehelseinstuttet. Billigere prevensjon. Tallene faller jevnt og trutt: I 2017 ble det i alt utført 12 733 aborter i Norge. Til sammenlikning ble det i 2016 utført 13 169 aborter, mens tallet var 14 001 i 2015

Denne typen abort kan utføres både før og etter fosteret er levedyktig utenfor livmoren, og i Norge skiller man mellom betegnelsene abort og fødsel ved 23. svangerskapsuke. Ulike land har ulik praksis på dette området, for eksempel kan russiske kvinner ta abort langt ut i svangerskapet - da også etter at fosteret ville vært levedyktig uten større medisinsk inngripen Fakta og statistikk om Norden og de nordiske landene. Fakta om Norden. Her finner du nyttig informasjon om Norden og de enkelte nordiske landene. Hvis du bor i Norge og er medlem av folketrygden skal du henvende deg til fastlegen din eller til jordmor på helsestasjon dersom du blir gravid

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Du har rett til å bestemme over din egen kropp og seksualitet. Likevel blir jenter og kvinner fratatt tilgang til prevensjon, rett til trygg og lovlig abort, og beskyttelse mot vold og overgrep Folkehelseinstituttet - artikkel med fakta og statistikk om abort i Norge. Abort - fakta med statistikk - FHI 18. Annenhver gravide kvinne i Oslo fra 20 til 24 r tar abort. Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. Folkehelseinstituttets rapport om svangerskapsavbrudd for 2015, viser at aborttallet fortsetter synke Abortforbudet i Polen har skapt furore i landet, der tusenvis har demonstrert i én uke. Nå vil SV gi polske kvinner mulighet til å ta abort i Norge

Abort - Helsedirektorate

 1. Når disse går ned, går både abort- og fødselstallene ned, sier overlege Mette Løkeland ved Folkehelseinstuttet. Billigere prevensjon. Tallene faller jevnt og trutt: I 2017 ble det i alt utført 12 733 aborter i Norge. Til sammenligning ble det i 2016 utført 13 169 aborter, mens tallet var 14 001 i 2015
 2. i-babyer er falske og laget for å gi jenter dårlig samvittighet for å ta abort
 3. I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset. Medikamentell abort på sykehuset kan bli utført fram til og med uke 12 i svangerskapet. På samme måte som ved hjemmeabort vil du få et medikament som starter.
 4. Historisk lave aborttall i Norge. I 2018 ble det i alt utført 12.380 aborter i Norge, det er 350 færre enn året før. Den største nedgangen er i de yngste aldersgruppene
 5. Statistikk. Finansiering. 24. oktober 2018. Nordiske kvinner reiser til Norge for å få utført abort på tvillinger, fordi Sverige, Danmark og Finland har en langt strengere praksis. Tvillingabort åpner for ekstrem sortering ved at man aksepterer at antall fostre i seg selv gir adgang til abort
 6. Abort mye senere i svangerskapet enn i Norge Et svangerskap er på 40 uker. I Norge har vi selvbestemt abort frem til 12. uke, og mulighet for abort frem til 18. uke via nemndbehandling

Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig - SS

Abort - Menneskever

59 foster med Downs senabortert i fjor. En av fem foster som ble senabortert i 2017, hadde Downs syndrom eller Downs syndrom i kombinasjon med en annen diagnose eller misdannelse Abort - fakta og statistikk Oversikt og abortstatistikk fra Folkehelseinstituttet. Gir fakta og oversiktstall for siste 10 år. På sidene til Folkehelsa kan du finne årsrapporter over svangerskapsavbrudd i Norge og flere fakta og artikler om uplanlagt graviditet og abort. Men and abortio

Abort mye senere i svangerskapet enn i Norge. Et svangerskap er på 40 uker. I Norge har vi selvbestemt abort frem til 12. uke, og mulighet for abort frem til 18. uke via nemndbehandling det er å bli galt å bruke abort som løsning når en har vært så dumme å bare hadd seg et nr i fylla for ex uansett om en er 14 eller 40. dessuten så har norge et godt helsevesen som kan hjelpe til med å tilby alle å gjenomføre et svangerskapå da etterpå evn bortadoptere barnet til barnløse som virkelig ønsker seg barn men selv ikke kan få . Etter enda en innstramming er abort nærmest totalforbudt i Polen. Nå bør Norge og andre europeiske land strekke ut en hjelpende hånd til polske kvinner, mener SV. Publisert: 29.10.20 kl. 16:56. Introduksjon. Vi møter ordet statistikk nesten daglig, i aviser, tidsskrifter og på TV. Ordet brukes i dagligtale om en stor samling med tall eller andre data. Men statistikk er mye mer. For å besvare følgende ganske enkle spørsmål, trenger vi statistikk Grensen for selvbestemt abort i Norge er 12 uker (18 i Sverige). Er kvinnen mer enn 12 uker gravid, skal begjæring om abort behandles i en nemnd. I 2017 ble det utført 546 aborter (4 prosent av alle aborter) etter nemndbehandling. De fleste ble innvilget på grunn av risiko for fosterskader, sosiale forhold eller mors helse

Medikamentell abort ble utviklet og testet i løpet av 1980-tallet, og tilgjengelig i Norge i 1998. Metoden består av å ta pillen Mifepristone, selve abortpillen, og deretter noen dager senere medikamentet Misoprostol, som setter i gang utstøtelsesprosessen DEBATT Debatt: Abortloven Endrer Norge abortloven, vil det kunne gi uheldige ringvirkninger i verden Med en innskrenking av selvbestemmelsen vil Norge sende et uheldig signal globalt Kommentar ved Ping Qin Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge. Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente.

Abort - Wikipedi

Abort - uønsket svangerskap - helsenorge

 1. Antallet aborter blant jenter under 15 er også del av en nedadgående statistikk. I perioden 2004-2008 ble det foretatt 231 aborter blant jenter under 15 år, mens fra 2009 til 2012 gikk antallet.
 2. Abort etter uke 22 blir forbudt - Sykehus-Norge - VG 2. Abort - unsket svangerskap - I Norge har kvinner selv rett til abort i lpet av de tolv frste ukene. Siden loven om selvbestemt abort ble innfrt i 1979 er det blitt utfrt mer enn en halv million aborter i Norge. Siden 2001 har 17 fostre, som var gamle nok til leve, blitt abortert
 3. Polens abortforbud bør fordømmes, også i Norge. KOMMENTAR: Dersom kvinners rettighet til abort blir stående slik det nå er vedtatt, vil det bety enda en innskrenkning i friheten til det polske folk og en vending i noe som kan bli enda mer autoritært
 4. e for henne og jeg gjorde det slutt. Abort I Norge har kvinner rett til å bestemme selv om de vil ta abort. Statistikk for ung.no; Innhold
 5. Abort-debatten: - Jeg ønsker et samfunn hvor det er vanskeligere å ta abort. GOD MORGEN NORGE (TV 2): 40 år etter at abortloven ble vedtatt i Norge er debatten fremdeles opphetet
 6. dre sannsynlighet for infeksjoner. Aborten starter ved at du får en tablett på gynekologisk poliklinikk
 7. Statistikk. Her finner du relevant statistikk relatert til trafikksikkerhet. Ved spørsmål og behov for underlagsmateriale Ulykkesutviklingen i ulike trafikantgrupper. Ulykkesutviklingen i Norge. Internasjonal statistikk - Norge best i verden i trafikksikkerhet. Sesongvariasjon i antall hardt skadde og omkomne på norske veier.

Samtidig brukte færre nødprevensjon og bruk av prevensjonsmidler økte. Vi bryr oss om ditt personvern. Lommelegen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre Hva kjennetegner og hvor utbredt er dagens høyreekstremisme i Norge? Dette er blant temaene som utforskes i rapporten «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier» Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen i Norge, etterfulgt av angst, schizofreni og bipolar lidelse. Til tross for at 1 av 10 nordmenn har depresjon til enhver tid, så er temaet fortsatt ganske tabubelagt. Ved å spre kunnskap om statistikk knyttet til depresjon kan vi oppmuntre flere til å søke profesjonell hjelp Statistikk og kartlegging Debios statistikk bygger på de registreringer vi gjør i forbindelse med sertifisering av økologisk produksjon gjennom hele verdikjeden. Dette inkluderer primærprodusenter, landbruksareal, virksomheter innen foredling, import og omsetning og sertifiserte varer Statistikk fra Krisesentrene. Fra 1992 til 2018 har over 100.000 personer oppholdt seg på et av landets krisesenter. Årlig har krisesentre i Norge om lag 20.000 henvendelser. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) innhenter årlig krisesenterstatistikk. Krisesentersekretariatet sitter i arbeidsgruppen for statistikken

Abort - Ung.n

 1. Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Norge. Se SSB sine sider for Norges offisielle statistikk på trafikkulykker. Kontaktpersoner i Statens vegvesen: Fylker: Oslo, Viken, Innlandet: Hamdija Pasic; Vestfold og Telemark, Agder: Laila Felix; Rogaland, Vestland: Hans Olav Hellesø
 2. I de fleste næringer er norskkunnskaper svært viktige, og for en del type jobber er det en forutsetning at man kan norsk for å få jobb. For mange kan manglende norskkunnskaper være en vesentlig barriere for å komme inn på arbeidsmarkedet
 3. utter: Gjennomsnittslønn og medianlønn. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2019 på 47.290 kroner. Det er en økning på 3,68 % fra fjoråret
 4. Finans Norge Statistikk Skadeforsikring Kvartalsvis statistikk Skadestatistikk. Oppdatert: 26. mai 2020 Skadestatistikk Skadestatistikk for landbasert forsikring utenom naturskader. Skadestatistikk - årlig utvikling over tid Skadestatistikk 1997 - 2019; Skadestatistikk 2020.
 5. Statistikk over elbilbestanden. Se oversikt over antall elbiler og ladbare hybrider i Norge, antall elbiler og elbilandel per fylke, topp ti elbiler i Norge og drivlinjefordelingen blant personbiler i Norge

Video: Abort - Oslo universitetssykehu

Abortmetoder - helsenorge

Kraftig nedgang i antall aborter - Menneskever

abortloven - Store norske leksiko

I Norge endte vi opp med 31,2 % markedsandel for elbiler i 2018. 1 av 4 elbiler er Nissan LEAF. Nissan LEAF er den klart mest populære elbilen i Norge med er 49.823 eksemplarer registrerte i Norge ved årsskiftet, Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Personer i Norge med flyktningbakgrunn. Per 1. januar 2020 var det 238.281 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 4,4 prosent av Norges befolkning og 30,1 prosent av alle innvandrere i Norge. Se fullstendig oversikt over personer med flyktningbakgrunn i Norge hos Statistisk sentralbyrå Klima i Norge og verden. Klimasidene er fjernet fra Yr. Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter. Her kan du lese mer om pågående endringer. Nyheter fra Yr. Dette fenomenet ser man oftest på dagtid: - Aldri sett månen med så kraftig halo Les mer

Aborten er redusert i Norge. Og for å få ned antallet enda et hakk må vi være flinkere å bruke prevensjon, enkelt og greit. Aborttallene har vært stabile de siste 25-30 årene selvom antallet på fruktbare kvinner har økt. I 2007 var det mer enn 15 000 som tok abort i Norge Her finner du alle saker som omhandler abort. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter Se statistikk over innsamlede dekk. Innsamlede mengder kasserte dekk. Brutto, inkl. vann Toppresultatet i 1999 betydningsfullt på da ble Norge «rensket» for kasserte dekk, ikke bare i perioder 1995-98, men også kasserte dekk fra før forskningsdrivere i kraft,. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Seksuell helse - Helsedirektorate

Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll Statistikk, publikasjoner og forskning om voksnes læring i Norge. PIAAC er den største undersøkelsen om voksnes ferdigheter noensinne, og gjennomføres i regi av OECD Abort er eit viktig tilbod for verdas kvinner og kvinnehelsa. Vi presenterar siste nytt i lovgjeving, statistikk med meir fra Norge og verda, og syner dokumentarfilmen Abort trumfer tradisjonelle og religiøse verdier når landsbybeboere diskuterer av Thera Mjaaland Statistikk Illustrasjonsbilde Her finner du statistikk over domstolenes saksavvikling. Det vil si antall saker som er behandlet, saksbehandlingstid og beholdning av saker. Halvårsstatistikk finner du nederst. Statistikken er også omtalt i årsrapporten for domstolene 2019 Skal du levere bibliotekstatistikk? Her kan du levere statistikk enten du skal levere for skolebibliotek, folkebibliotek eller fag- og forskningbibliotek

Helse hos barn og unge - FHI

Abortlovens historie: Slik er vi gått fra halshogging til

Ifølge Store Norske Leksikon startet kampen om selvbestemt abort allerede i 1913 - det året kvinner fikk stemmerett i Norge - da kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868-1945) skrev et avisinnlegg hvor hun argumenterte for å avkriminalisere abort. På den tiden var det faktisk slik at abort var ulovlig, ifølge § 245 i straffeloven Aborter i Sverige - Statistik och fakta om abort. Abortstatistik om aborter utförda i Sverige. Vid vilken vecka görs flest aborter? Var i landet görs flest aborter? Hur gammal är kvinnan när hon gör abort? Detta och mycket mer statistik om aborter hittar du på Babyhjälp.se I det siste har diskusjonene stormet rundt abortloven i Norge. Mens fokuset har vært på norske kvinners rett til abort ønsker Changemaker å sette fokus på de kvinnene i verden som enda ikke har denne rettigheten i praksis

Veiledning for helsetjenesten om melding til

90 prosent av dem som søker om abort etter uke 12, får det

Norge fikk fem seire, tre uavgjort, og to tap.(Italia b. og skottland hj.) 2010: Kvalifisering startet høsten 2008. VM 2010 ble spilt i Sør-Afrika. Norge spilte i kvalifisering mot Nederland, Skottland, Makedonia og Island. Etter en håpløs start, kom Norge sterkt på slutten og ble nr.2 i gruppa Jeg har skrevet en artikkel om der jeg skriver om hva abort er, hvordan inngrepet/handlinger foregår og om abort er etisk rett eller galt Litt om prøverørsmetoden (IVF) og kunstig befruktning i Norge. Nynorsk Resonnerende. Abort. Særoppgave om abort, inkludert et intervju med ei jente som ble mamma som 16 -åring. Voldtektssituasjonen i Norge 2017 Forord I sin strategi for 2016-2025 fremhever Kripos opparbeidelse av kunnskap som en av sine grunnpilarer. Det er først og fremst gjennom etterretning og analyser av kriminelle miljøer og fenomener at politiet kan bidra konstruktivt i kriminalitetsforebyggende arbeid, nasjonalt og lokalt

Tvillingabort: Norge bruker mye høyere tall for risiko ennMenneskeverdet er fullt og helt og kan ikke graderes - NFU

Historisk lave aborttall i Norge - NRK Norge - Oversikt

Difi skal formidle fakta og datagrunnlag for våre fagområder. Det gjør vi gjennom rapporter, undersøkelser og statistikk Fakta og statistikk om synshemninger. Noen nøyaktig statistikk over antall mennesker i Norge og resten av verden som har et synsproblem, finnes ikke. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort beregninger, og en del av disse legges til grunn for tallene vi benytter i Norge Positive ting med abort: 1. Hindre at kvinner får uønskede barn i vanskelige livssituasjoner. (For ung, før ekteskap, under utdanning, fattig, rusproblemer og sosiale problemer etc.) 2. Hindre at kvinner får unge etter overgrep. (Voldtekt, incest etc.) 3. Mulighet for abort, i forhold til medisinske avveiinger, hvis den gravide er syk. 4

abort - Store medisinske leksiko

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset Om arrangementet. Moderator: Erik Aasheim. De aller fleste kvinnene som får utført abort i Norge har enten en historie med aborter fra før, eller brukte prevensjon da de ble gravide Unntaket som nå skal fjernes, er grunnlaget for nesten alle aborter i Polen. - Det polske samfunnsengasjement som ble vekket denne uken, har aldri skjedd i min levetid. Nå har folk fått nok, sier 47-årige Aleksandra Weder Sawicka. Politikk fra prekestolen. Sawicka er selv fra Polen, men har bodd i Norge i 16 år

 • Urbanhus 930.
 • Ostern warnemünde 2018.
 • Lavkarbo bar oppskrift.
 • Käppele würzburg hochzeit.
 • Top of the lake season 2 review.
 • 126 film.
 • Dampe blåskjell hvitvin.
 • Korsvei veivisere.
 • Støyskade symptomer.
 • Trauer anzeige.
 • Sporveisgata 12.
 • Zumba würzburg sanderau.
 • Utdyping av bekk kryssord.
 • Aftenposten junior digitalt.
 • Italienske sætninger.
 • Hårbånd spa.
 • Dark side moons.
 • Valentino veske pris.
 • Kari bremnes det vi har.
 • Pakistan ambassade visa.
 • Horoskop morgen steinbock.
 • Christkindlmarkt vilsbiburg.
 • D0 diffusion coefficient.
 • Granuloma annulare cancer.
 • Eksempeloppgaver udir.
 • Myofilamenter.
 • Drikkebuljong oppskrift.
 • Fb cover photo mobile size.
 • Schwanger bauch kitzelt.
 • Netflix original series 2017.
 • Symboler i hinduisme.
 • Partner sb 300 manual.
 • Download btc wallet.
 • Storesøster genser.
 • Ziekte van weil hond inenting.
 • Drahtseil gardine anbringen.
 • Tripadvisor kiev.
 • Mester kryssord.
 • Sjangere i norsk.
 • Ram auslesen cmd.
 • Best music festivals in the world.